Sans issue video exerpt , 5

Ur C.Anders Wallens arbetsanteckningar

Walter Benjamin, sammanfattar grekernas syn på historien, han säger: "Historiens gudinna är en ängel som står vänd med ryggen mot framtiden. Från det förflutna blåser en storm som är så stark att den trycker gudinnans vingar uppåt. Stormens styrka är sådan att den hopar en oerhörd bråte framför ängeln. Det är denna bråte vi kallar historia. Stormen stegras till orkan och gudinnan och bråten drivs bakåt in i framtiden. Det är detta vi kallar framsteget"Robert Rauschenberg har berättat att han som ung konstnär sökte upp DeKooning, som redan då var en etablerad konstnär, ringde på presenterade sig och sitt projekt, som var att skapa ett nytt verk genom att sudda ut en av DeKoonings teckningar. Robert fick en teckning och började sudda...

Var är konsten! Är konsten det besökarna upplever? Bilden man bär med sig i sitt kropp, när man går ifrån utställningen - mötet med  ett verk. Konstupplevelsen är alltid nu, blandat med  med bråten från förr, all konst och kultur vi upplevt, internaliserad i oss — både som ett helt kärl och skärvan som blev kvar. Till verket Sans issue, frågade Anders Wallén konstnärerna  Mårten Medbo, Lena Flodman, Joakim Allgulander om de ville låna honom några av sina keramiska verk till produktionen av den video som ingår i gestaltningen. De lånade generöst ut flera sköra unika objekt och filmarbetet kunde börja...Ett stort tack till konstnärerna; Mårten Medbo, Lena Flodman, Joakim Algulander som ställde sina verk till förfogande.

Fakta: Sans Issue
Konstnär: C.Anders Wallén
Produktionsår: 2009

Rummet: Verket installeras i ett rum där golvytan täcks med fönsterglas som publiken går på och trampar sönder. I hörnen av rummet ligger skärvor av krossad keramik. Ute i rummet hänger bildskärmen, som bakproijiceras av videoprojector. All teknik är dold.

DVD: Video och Audio
Längd: 35:48
Bildformat 16x9.
Audio: DolbyDigital, fem kanaler (4+1); en subbBas och fyra högtallare, var och en placerad i takhöjd ute i rummets hörn

Proviniens:
Sans issue har visats en gång i sin helhet 2009 på Roma Kungsgård, Gotland. Se pressklipp nedan.

VideoAudio delen har visats på Supermarket 2012 se PDF-katalog nedan.

Download Themes of Civilisation catalouge superMarket 2012
pixiCatalouger

 Titel
|| Fakta och Konsept || Affisch || Press&Media --> GotlandsAllehands || GotlandsTidningar || GotlandJustNu || RadioGotlamd P4