Gotlands Tidningar: Publicerad: 2009-06-05 00:27 Text:Bengt Valentinsson Foto: Tommy Söderlund  
sansIssue Foto Tommy Söderlund

Vad är egentligen konst?

C. Anders Wallén kastar sig ut i minst sagt osäker terräng när han i dag håller vernissage för sin utställning "SANS ISSUE" på Roma kungsgårds Örtapotek.


Han gillar att ladda sina rum med något alldeles eget och det gör han den här gången också - och det finns många referenser till det här ljud- och videoverket om man ser till konsthistorien. När man stiger in i det av glasskärvor täckta golvet i Örtapoteket och konfronterar Anders Walléns installation finns uppenbara referenser bakåt i konsthistorien. Bland annat till den amerikanske konstnären Robert Rauschenberg som hade tagit stort intryck av sin något äldre kollega Willem de Kooning och bad att få en av hans teckningar. Rauschenberg suddade ut de Koonings bild och skrev sin egen signatur på "bilden". Vilket är konstverket - Koonings teckning, Rauschenbergs signatur eller själva handlingen? I sin installation i Örtapoteket krossar Anders Wallén sina kollegors porslinsskulpturer och andra keramiska föremål. Mårten Medbo, Lena Flodman och Joakim Allgulander har välvilligt lånat ut sina verk.

Oerhört effektfull

Resultatet presenterar han med sex kanaler video och ljud och med hjälp av 20- och 10-kilos vikter återgår de keramiska produkterna till ursprunget - SANS ISSUE - här tar allting slut

Vackra former
Mårten Medbos vackra former och Lena Flodmans porslinsskulpturer förvandlas både i realtid och slow-motion till småsmulor och ljudmässigt förmedlas detta med en surroundanläggning. Ljudmässigt är processen oerhört effektfull. Anders Wallén ställer samma fråga som Rauschenberg - vad är konstverket och
vad är egentligen konst? Här blir det påtagligt eftersom vi mitt i rummet får använda flera av våra sinnen - syn, hörsel och känsel. Ta gärna på er skor innan ni besöker den här utställningen - det knastrar nämligen intensivt under fötterna. Och Anders Wallén fortsätter att gå sin egen utforskande väg genom att finansiera sin konst eftersom den inte har någon köpare. Här gäller enbart kommunikation med en publik.

Allt förgås

Anders Wallén jobbar med utgångspunkten att allt förgås, kvar blir kulturen som ett frö bära med sig från utställningen. Tidigare har han i sina verk berört frågor om tid, erfarenhet och konstens förmåga att gestalta. I videoverket "Jour et Nuit" från 2002 står en man lutad mot en vägg. När publiken interagerar och går in i rummet går den projicerade mannen ut för att återkomma först när publiken går ut. Publiken blir ensam kvar och blir en väsentlig del av verket. Anders Wallén provocerar sin publik med frågan: Vad är konst? "SANS ISSUE" visas för första gången på Roma kungsgård och verket kan ses till och med 6 juli.

Bengt ValentinssonText
Tommy Söderlund Foto

Gotlands Tidningar: Publicerad: 2009-06-05 00:27

Titel || Fakta och Konsept || Affisch || Press&Media --> GotlandsAllehands || GotlandsTidningar || GotlandJustNu || RadioGotlamd P4