VIDEO FRÅN GALLERI GOTLAND om utställningen där, MÅLNINGAR OCH UNDERSTEXT.
AUDIO: INTERVJU av Ulrika Uusitalo-Fernholm,SR-GOTLAND, intervjun sändes på RadioGotland 1/2- 2019
Video 2:48 av CAW

 
  PAINTINGS AND SUBTEXT - MÅLNINGAR OCH UNDERTEXT | POSTER || TEXT-CONSEPT || VERKLISTA || VIDEO || PRESS || GALLERY VIEW