1

# 1. Ma LANGUE mon MONDE: Temperamålning på panå, 45 x 74 cm med ram ©2019 C.Anders Wallén

PAINTINGS AND SUBTEXT - MÅLNINGAR OCH UNDERTEXT | POSTER || TEXT-CONSEPT || VERKLISTA || VIDEO || PRESS || GALLERY VIEW