"Låt Poeterna Komma"

Knastrar gör elden
(2007-2010) 8’
Video C.Anders Wallén, Musik Daniel Eideholm, Lyrik Ruhi Tyson. En bearbetning av dokumentationen från föreställningarna kompleterad med nyproducerad video, "Glöden"ingår i "Låt Poeterna Komma" DVDn som släpps våren 2010.

Pluto
(2007-2010) 7’
Video, C.Anders Wallén Musik, Daniel Eideholm, Lyrik Katarina Gäddnäs. En bearbetning av föreställningarna kompleterad med video, "Atmosfärer" ingår i "Låt Poeterna Komma" DVDn.

subTextVideoVox
(2007-2010) 8’
theArtfulTechnofuckingMediahippies vs. Jaroslaw Klejnocki
subTextVideoVox
(2007-2010) 4’
theArtfulTechnofuckingMediahippies vs.
Stefan Ludmilla Wieszner.
theArtfulTechnoFuckingMediaHippies
alias: C.Anders Wallén,
Zachris Trolin
Vi vill med verket SubTextVideoVox transformera språken, söka området mellan musik och text. Finna en"terrains vagues" på skiljelinjen, mellan det narrativa och det tonala, det musikala och text vokala.
CAW: concept, soundDesign och Video
ZT:consept, SuperCollider, programming, soundDesign.
JK: Jaroslaw Klejnocki, läser PROLOG ur Skatter från de yttersta dagarna översatt till svenska av Anders Bodegård
SLW: Stefan Ludmilla Wieszner läser Handlungsreisender in Sachen Ich

Live versioner av verken uppfördes i juli 2007 på soundArt festivalen i HideKulturbrott och under den 14e internationella poesifestivalen på Gotland. Bearbetningar av de föreställningarna, kompletterad med nyproducerad video, ingår i "Låt Poeterna Komma" DVDn.

 


Videostill, Atmosfärer (2007-10), SE VIDEO PLUTO / atmosfärer

Videostill, Glöden (2007-10), SE VIDEO KNASTRAR GÖR ELDEN

Videostill, subTextVideoVox: theArtfulTechnofuckingMediahippies vs. Stefan Ludmilla Wieszner
SE SUBTEXTVIDEOVOX: SLW vs. theARTFULTfMh VIDEO

Videostill, subTextVideoVox theArtfulTechnofuckingMediahippies vs Jaroslaw Kleinocki
SESUBTEXTVIDEOVOX: JK vs. theARTFULTfMh VIDEO

caw-index | theATfMh-index |