KKNASTRAR GÖR ELDEN 8’Knastrar gör elden(2007-2017 8’
V ideo C.Anders Wallén, EAMusik Daniel Eideholm, Lyrik Ruhi Tyson.
En video av C.Anders Wallen med Daniel Eideholms elektroakustistiska bearbetning av Ruhi Tysons inläsning av sin dikt Knastrar gör elden.
En inläsning som gjordes samband med Projektet "Låt Poeterna Komma" 2009, Fylkingen och EMS Stockholm.

A video, made in connection with the project "Let the poets Come" in 2009 at Fylkigen and EMS in Stockholm. Video made by C.Anders Wallen with Daniel Eideholms EAM- elektroacoustic processing of Ruhi Tysons reading of his poem Knastrar gör elden (crackels make fire).


Knastrar gör elden- Video © Wallén, Tyson, Eideholm.


Knastrar gör elden-Video-still © C.Anders Wallen


Knastrar gör elden-Video-still © C.Anders Wallen


Knastrar gör elden-Video-still © C.Anders Wallen


Knastrar gör elden-Video-still © C.Anders Wallen