ATMOSFÄRER
En video av C.Anders Wallen med Daniel Eideholms elektroakustistiska bearbetning av Katarina Gäddnäs inläsning av sin dikt Pluto. En inläsning som gjordes samband med Projektet "Låt Poeterna Komma" 2009, Fylkingen och EMS Stockholm.

A video, made in connection with the project "Let the poets Come" in 2009 at Fylkigen and EMS in Stockholm. Video made by C.Anders Wallen with Daniel Eideholms EAM- elektroacoustic processing of Katarina Gäddnäs reading of her poem Pluto.


Atmosfärer-Video 2009@ Wallén, Eideholm, Gäddnäs


Atmosfärer-Videostill © C.Anders Wallen


Atmosfärer-Videostill© C.Anders Wallen