pPhM

publikHöjd
Ett praktiskt sätt att mäta publikHöjd.

En blickpunkt på väg in eller ut i rummet.Fäst den vid dörrkarmen eller bara häng publikHöjd-mätaren på väggen och mät Er egen och andras förhållande till verket från olika synpunkter i rummet.
Alla publikHöjd-mätare är individuella verk, och ingår i utvecklingen av en interaktiv videogestaltning där problemet med publiken är den centrala frågeställningen. Alla publikHöjd-mätare är numrerade unika verk..

Montage:
Använd de två borrade hålen och de bifogade skruvarna. Verket kan monteras såväl horisontalt som vertikalt.

Klimarkrav:
publikHöjd-mätaren kan användas utomhus men bör inte utsättas för långvarig fukt..

Material:
Blästrad 2mm aluminiumprofil målad med Vinyltempera, lackerad med
ketonhartsfernissa.

Mått:
32cm lång, 4cm hög, 2cm bred

Länkar:
om Verkshöjd
om projektet problemetPubliken
Pris:
1000 Kr, (500kr tillfälligt erbj. Öppen Ateljé 2015)

© 2015 04 12 C.Anders Wallén
www.canderswallen.se 

... pPublikHöjdmätare © 2015 C.Anders Wallén, multippel i 25 ex.
HÄMTA produktblad.
För köp och prisinformation maila c.anders.wallen[at]me.com