AND... 

punkt und fläche © 2015 C.Anders Wallén
Material: spegelglas, blästrat och temperamålat
Bild 1 - 2 - 3 .
Objekten visade under Gotland Art Week. De reflekterande objekten är gjorda för och ingår i en kommande videoprojektions installation, en utveckling av en videoplafond
För mer information maila c.anders.wallen[at]me.com