C.AndersWallen || paintings || photo || commissonedArt || installations || computerBasedArt || videoAudio || theArtfulTfMH

VIDEOPLAFOND

cawVideoPlafond här visad 2011 på Candyland gallery,  Stockholm. Där plafonden ingick i utställningen Aurora Euforia Ågrens hjärnkontor #2. VideoPlafonden ingår som en av de kompleterande verken till Hanna Stahles installation. Mitt verk gestaltar de drömmar som huvudpersonen Aurora har.

VideoPlafonden är en projektionsyta för video, projektionsytan är komposit. Den besår av två  eller flera horisontala  perforerade projektionsplan och därunder vertikalt mobilt hängande dubbelsidiga speglar

Edast en videoprojektorer belyser på avstånd videoPlafonden.  Allt ljus från projektorn fångas upp av videoPlafonden. Varje skikt och spegel del har sin egen del av bilden projektionen.
De horisontala projektionsplanen är halvtransparenta vilket möjliggör att underifrån se upp igenom alla videoskikten.
De bilder som projiceras på speglarna reflekteras horisontalt från plafonden ut i rummet och mängder, (40) videofragment spelar som “solkatter” runt om i rummet.
Verket kan anpassas interaktions inputt och till multiprojektor exponering och olika former av video in -signal, realtids eller förinspelad.

Nedan en idé till anpassning av plafondkonceptet… BelysningsMobil till enrtéhall.