Ide / Koncept
Solfläckar, skuggor och ljus från olika platser runt på ön. Bilder av ljus och skuggor sammanfogade till en stor "skuggbild".
Jag tänkte mig – En "busskur", bredvid står ett lövträd, trädkronan och lövverkets skugga faller på busskurens glas. Det är bilden. Det är skuggspelet på glaset. Skuggans färg varierar i samklang med händelser i omgivningen.
.
.

©-2013 05 16