SOLFLÄCKAR, SKUGGOR OCH LJUS, utsmyckningsuppdrag till Resecentrum, Visby hamnterminal. , RegionGotland vår/vintern 2012
En gestaltning av 12 väderskydd för buss, taxi, parkAutomat Jag gjorde 25 helglas, resten av glasen har en "synrand"..
.

©-2013 05 16