TXTlogo

Projektioner av två videoprojektorer på speglar och bakprojektionduk i fönstret ut mot wallens plats. Foto: c.anders wallen

cawVideo24-7  reflektioner


cawVideoTwentyfourSeven-En videoinstallation dygnet runt. Projektioner och speglingar projiceras i ett fönstret ut mot ett torg, Wallers plats. Torget och människorna som passerar där blir en del av verket. Bilderna och rörelserna blandas i och utanför galleriet, blir en lek med ögat. Utställningen är samtidigt ett experiment med syfte att utforska nya sätt att gestalta video och videons måleriska kvaliteter. Reflektionerna från speglarna blir delar i ett collage, som att måla med ljus. Video som en förlängning av måleriet.

Utställningen 2009 på GocArtGalleriet, Visby, pågick, 24-7, hela veckan. dygnet runt. Dagsljuset styr, dagtid är den största behållningen av utställningen inne i galleriet. Kvällstid kommer personer som går förbi att kunna se sig själva som delar av ett interaktivt bildbygge där slumpen och det som händer ute på gatan ingår i verket.

Installationen består av två projektorer som proijcerar varsin videobild. Projektorerna är riktade mot samma yta, en projektionsduk som är halvtransparent, Den står i ett stort skyltfönster. Projektionen kan ses från två håll, både utifrån torget och inne ifrån gallerirummet. En videokamera tar bilder från den öppna platsen utanför galleriet och bilden projiceras live på duken i fönstret. Samtidigt projiceras inspelad video från den andra projektorn mot samma plats. Bilden sveper på nära håll över gräs, sten och träd, videobilden är manipulerad och uppskruvad i färg och uttryck.

Framför projektionsduken inne i galleriet, hänger på 60cm avstånd, ett antal olikformade speglar som reflekterar videoljuset in i rummet. Varje spegel återkastar två skilda videofragment in på väggarna, en från respektive projektor. Speglarna gör också två skuggor på duken. Den spegelskugga som videoljuset från den ena projektorn ger, fylls i på duken av projektionen från den andra.

cawVideo24-7

cawVideo24-7
Reflektioner på galleriväggen från speglarna i fönstret Foto: c.anders wallen

Galleribesökare och förbipaserande ser på projektioner i fönstret ut mot Walléns plats. Foto: c.anders wallen


Reflektioner på galleriväggen från speglarna i fönstret Foto: c.anders wallen


En liten besökare ser på livekameran gömd i fönstret bredvid galleriets med projektioner, live och förinspelat ut mot Wallens plats. Foto: c.anders wallen


Reflektioner på galleriväggen från speglarna i fönstret Foto: c.anders wallen


 

| PRESS-> Gotlands Allehanda 29aug