1hWatch
theArtfulTechnoFuckingMediaHippies - alias: C.Anders WallÚn and Lars-Olov Carlson

CAW : consept, video LOC : 60minuter musik
© 2002 caw, loc

Installation med vertikalt monterad dator, hängd som en "klocka" på väggen.

Videon, en loop, visar en snigels entré från vänster till sorti till höger. En resa som tar exakt 60 minuter.
Lars-Olov Carlsons tonsättning, ett exakt 60 minuter långt verk , tonsatt till 1hWatch.
Musiken är skriven för stor orkester, här genererad digitalt. 1hWatch är reproducera via DVD.

 

[ Tour ] [ index ]