echoFuck
theArtfulTechnoFuckingMediaHippies - alias: C.Anders Wallén and Zachris Trolin.
caw: concept, interactiondesign, sound and Keystroke programming.
zt: Keystroke programming, sound design, editing and recording.
© 2003 CAW, ZT
Proviniens: echoFuck har visats på HideSoundArt 2003
Beskrivning: Datorbaserad interaktiv ljudinstallation. Du ropar i megafonen, ekot från bergväggen 100m bort svarar – varierar och kommenterar ditt rop.
You speak in the megaphone, the echo from the mountan wall 100 meters away responds, varies and comments on your call…fuck it up so to say.

[ CAW-index ] [ iComputerBasedArt-index ]