BELYSNINGS MOBIL FÖR ENTRÉ

IDéSkiss
En ide till takarmatur i offentlig miljö, entrehall


I en entréer, takhängande belysningsarmaturer.
En utveckling av erfarenheter från min verksamhet, se
“solfläckar”- Visby hamnterminal
och
videoplafond”.

 

caw-ide

 

 

 


Min idé är en "BelysningsMobilArmatur", där hängande färgade glasytor av varierande storlek, färg, mönster och struktur fångar upp, speglar och filtrerar ljuset från fönster och ljuskällor i rummet. Belysningsmobilen blir på avstånd ett lockande ljusspel, att vara i det en lustfyld upplevelse.

Det sätt som solen filtreras, ljuset tränger genom trädkronan, en optisk lek där fotonerna färdas bryts och fokuseras. Det är ett exempel på ett filter, reflektionen av vågskvalp kan vara ett ett annat.