UNDER YTAN / DRÖMMARNAS LOV


UNDER TYAN - Video ©2023 C.A Wallén, 90 sec
Drömmarnas lov; dikt av Wislawa Szymborska, översatt av Anders Bodegård