EVA TROLIN OCH ANDERS WALLEN ÖPPEN ATELJE 2022


ÖPPEN ATELJE 2022 på Gotland- Video 01:00 © C.A Wallén 2022
Video fritt tilgänglig på Vimeo

Välkommen 26 - 29 maj till Lärbro och våra ateljeer, där vi, Eva Trolin och AndersWallén har öppetmellan kl.11 - 17.
C.Anders Wallén / Eva Trolin ,2022-05-14 .