DADA - déconstruction Video 160 sec


Ordet "dekonstruktion" (franska déconstruction) är en ordlek på orden de-struere ("bryta ner") och con-struere ("bygga upp").[1] En tolkning av denna ordlek är att dekonstruktionen är filosofisk aktivitet som både bryter ner och bygger upp en text eller verklighetsbildppet

 

 


Video 160 sec 2019 © C.Anders Wallen