C.AndersWallen | | Paintings | | Photo&Print | | CommissonedArt | | Installations | | ComputerBasedArt | | Video | | theArtfulTfMh | | SoundArt  
 

Nu på ID:I Galleri Målningar och undertext, C.Anders Wallén

PAINTINGS AND SUBTEXT, C.Anders Wallén at ID:I galleri, Stockholm
from 1 to 17 november
Open torsd fred 12-18 lörd sönd 12-16
(Or as You wish, mail to c.anders.wallen at me.com )


Verkförteckning: som pdf med konsept text och cv
Exhibition`s work list, a pdf with consept text and cv

Video documentation from the ID.I exhibition

.