Träden utanför, sex temperamålningar, 24x16 cm målade på vävspänd krederad aluminium. 2016 12.03 Gubestrasse i München. Titlar/Text: 1-Språket, 2-använder, 3-människan, 4-för att, 5-formulera, 6-sig  
<--- C.Anders Wallen