CARREFOUR METROPOLE
1
Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén 2
Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén
3
Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén
4
Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén
5
Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén
6
Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén
7
Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Carrefour Metropole - VideStill © C.A Wallén

Video av C.Anders Wallén, med text citerad från Gilles Deleuze: Proust et les signes - Proust och tecknen
Korsningen ligger bakom The Bond i Shanghai,där JiangxiMiddleRd / FuzhouRd korsar varandra. Jag video filmade 2009 från Hotel Metropole tredje våningen. Det var mer än 30 grader varmt därför söker många svalkan i skuggen av alla kablar som hängde fritt.