BLÄSTRAT och MÅLAT
:
En idé och koncept visualisering av arbeten med spegelglas.© 2016 C. Anders Wallé
n. 6mm glas,blästrat påbåda sidorna, förgylld text på mitte, den ljusa texten uppe och nere är utsparad spegel på baksidan, Baksidan är infärgad svart. bildbild texten på mitten är utsparad glasyta på framsidan, den övriga framsidan är blästrad och partiellt infärgad vit.

Övrig info:vänligen maila till c.anders.wallen[at]icloud.com Please! mail to c.anders.wallen[at]icloud.com


GulPunktRaster © 2016 C. Anders Wallé.Blästrat spegelglas, blästrat från båda sidorna se tex. rastret som är blästrat dubbelsidigt och infärgad. Den gula pricken är infärgad både på framsidan och bakifrån. Se punkten bland rastret, notera färgförändringen åt grönt som glasets massa/tjocklek ger till färgen

Övrig info:vänligen maila till c.anders.wallen[at]icloud.com Please! mail to c.anders.wallen[at]icloud.com .


GulBildbild © 2016 C. Anders Wallé.Blästrat spegelglas, blästrat från baksidan mao spegeln målad med reserverande lack där spegeln skall finnas kvar och den blästrade tyan infärgad

Övrig info:vänligen maila till c.anders.wallen[at]icloud.com Please! mail to c.anders.wallen[at]icloud.com .blåoch grön © 2016 C. Anders Wallén. Blästrat spegelglas, blästrat från baksidan mao spegeln målad med reserverande lack där spegeln skall finnas kvar och den blästrade tyan infärgad. Den blå blästrad och infärgad på framsidan, på baksidan är en cirkelPunkt reserverad/spegel. Resten av spegeln bort blästrad men ej infärgad.

Den gröna cirkelPunkten där är spegeln bortblästrad på baksidan, cirkelPunkten är infärgad grönt omgiven av spegel. Ovansidan är blästrad utom i en cirkel där man ser ner i spegeln.

Övrig info:vänligen maila till c.anders.wallen[at]icloud.com Please! mail to c.anders.wallen[at]icloud.com .