LIGHT
12 min video Loop, stereo
Video och koncept: C.Anders Wallen
Music: Sven Bjärhall

Video location, BHV, Bazar iHotel deVille, Paris 2003

Proviniens:
2006 - LIGHT was selekted to participate 2006 at Liljewalchs "vårsalong" exhibition "-workout" in Stockholm, Sweden. Curators: Laura Cottingham (New York), Erik Steffensen (Köpenhamn)
och Tirdad Zolghadr (Teheran och Zürich) supervised of Bo Nilsson, headmanager.

2008 - GotlandKonstmuseum

2009 - Light participated in VIDEO KONST, 14 exhibitions in Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. 2-22 apr 2009

------------------------------------------------------------------------------
Liljevalchs Vårsalong 2006 - Workout

Utställningsjury: Laura Cottingham (New York), Erik Steffensen (Köpenhamn) och Tirdad Zolghadr (Teheran och Zürich) under ledning av konsthallschef Bo Nilsson.

Om Vårsalongen 2006 - Workout: I år sökte 1176 personer och 51 enskilda personer kom med samt 7 stycken grupper med två eller flera deltagare. Den yngsta antagna är 21 år och den äldsta 76.

Utställningsperiod: 20/1-12/3-2006

Denna gång har Vårsalongens gränser utvidgats till att omfatta både den samtida konsten och dess tillämpade släktingar såsom design, konsthantverk, slöjd, arkitektur, mode och grafisk formgivning . Detta i en vilja att försöka förstå hur dessa områden interagerar med varandra. Vårsalongen 2006 kallar vi WorkOut vilket förhoppningsvis ger en antydan om hur årets salong kan betraktas. Det handlar inte i första hand den vardagliga föreställningen om en workout, att hålla sig i trim genom den fysiska utlevelsen, utan att i ordets ursprungliga betydelse arbeta sig igenom det som kan vara problematiskt.

Om årets jury: Årets jury hämtats från ett internationellt sammanhang. Laura Cottingham är baserad i New York, men är verksam både i USA och Europa. Tirdad Zolghadr har sina rötter i Teheran, men är också verksam i Zürich. Erik Steffensen är bosatt i Köpenhamn, men verkar även utanför Danmark. Varje jurymedlem är verksam som konstnär, kritiker och curator. Valet av en internationell jury är uttryck för konsthallschefens Bo Nilssons medvetna vilja att med Vårsalongen 2006 spegla den gradvisa internationalisering som blir allt mer påtaglig i det svenska konstlivet

 

Liljevalchs Vårsalong 2006 - Workout

Liljevalchs Vårsalong 2006 - Workout

Liljevalchs Vårsalong 2006 - Workout