cityComposit

 

cityComposit. C.Anders Wallén. © 2015.
90 sec mov 2015 /caw
.

De olika skikten av Shanghai som med "elevated highway" gestaltar Staden som en organisk minnesstruktur.
Text M Proust, På spaning efter den tid som flytt, del VII, Den återfunna tiden Övers Gunnel Vallquist 1983En enastående mångbottnad stad !
För information maila c.anders.wallen[at]me.com