AND...and... © 2009 C.Anders Wallén, multippel, 60x60cm, 5 ex .Kan kombineras med bakbelysning. Bild th. från samlingsutställning Galleri Gocart Visby 2011, då med textrefflektion från hängande spegelglas.
Material: reflekterande glas, halv lockfågel av plast, färg, silikon.
För prisinformation maila c.anders.wallen[at]me.com

And…the difference