Framtiden är så ljus.... Producerad 2007 av fLab under arbetet med "vision2024" på uppdrag av Gotlands Kommun / regionGotland FLab var en fortsättning av SKISS-projektets arbetsgrupps samarbete. Arbetet resulterade i Text, Utställningar, Vykort, Seminarier och film till i regionens framtids formulerings i arbete med med "vision 2024".

Filmen FRAMTIDEN ÄR SÅ LJUS produktion: Filmkoncept och Produktion: C.Anders Wallén, Video: C.Anders Wallén, Text: MariaLilja, Video & SoundEdit: C.Anders Wallén, Röster: Maria Lilja och Katja Wiklund, GlasögonAnimationer&video: Maria Lilja, Thomas Oldrell, Berit Ångman-Svedjemo, C.Anders Wallén, Katja Wiklund