>• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -- -• -• -• -->VIDEO

BACK IN THE SADDLE
-hold your horses

VideoDokumentation: C.Anders Wallén @2005
VideoEditing: C.Anders Wallen

Interpretation: Minna Kiper, Kristiina Viiala, Christian Hilborg och Daniel Almgren-Recén.
Komposition/Musik: Jan Liljekvist
Projektioner: theArtfulTechnoFuckingMediaHippies - Zachris Trolin och C.Anders Wallén

Back in the saddle-hold your horses är ett sammarbete mellan fyra dansare, en tonsättare och två konstnärer. Ett så brett sammarbete gör att mycket blir oförutsägbart. Vi har lagt focus på att försöka sammanföra våra olika uttryck på bästa sätt. Det har blivit en föreställning bestående av musik, dans och projektioner-realtids datorbearbetad video och VJ-samplingar.

Vi har utgått ifrån olika fysiska studier av hästar, geishor, cowboys, missbrukare och olika objekt. Ursprungsintresset är bla.konstruktionen av en fysiska karaktären-identiteten, och olika strukturer som rör relationer och makt.

Kriistina Viiala menar att det handlar om att skapa en atmosfär. Att låta sig vara i det omedvetna, ett riktningslöst varande. Där man inte vet vad som skall hända

Back in the saddle-hold your horses
performance 30 minuter
har visats på:
Fyklingen i Stockholm den 8-9-10-11 april 2004.

Atalante i Göteborg, Den nya dans och Performancefestivalen 15maj 2004

Kriistina Viiala har arbetat som dansare/performer med bla. Jonna Ollikainen, Alexandre Azinheiras och Malin Hellkvist-Sellén. Under hösten har hon studerat kreativt skrivande på StockolmUniversitet och vill nu underesöka skrivandets, dansens och performancekonstens möjligheter att fungera tillsammans.

Minna Kiper är dansare och performer som arbetat med namn som Malin Hellkvist-Sellén, Magnus Nordberg, Bojana Mladenovic, Helena Franzen och Virpi Pahkinen. Hon studerar också projektledning på Kulturverkstan i Göteborg.

Christian Hillborg är mimare och dansare verksam i stockholm. Han studerar för närvarande på mimlinjen på Teaterhögskolan i Stockholm.

Daniel Almgren-Recén är skådespelare och performanceartist / dansare verksam i Göteborg hos bla. TeaterAktör.

Jan Liljekvist är kompositör och har studerat för bla. Lars-Gunnar Bodin och Anders Blomkvist. Han arbetar på EMS i Stockholm sedan 1996, och sitter i styrelsen för såväl VEMS som Fylkingen. Han arbetar främst med elektoaukustisk musik och gör gärna musik för okonventionella sammanhang.

theArtfulltechnofuckingmediahippies består i denna performance av Zachris Trolin och C.Anders Wallén och arbetar här med realtids datorbearbetad video och VJ- samplingar. Artfulltechnofuckingmediahippies finns sedan tre år som ett alias för ett konstnärskollektiv som gör datorbaserad konst
 

[ index ]