2 focus U theArtfulTechnofuckingMediahippies - alias: C.Anders Wallén and Lars-Olov Carlson
CAW : konsept, video, gestaltning, LOC : Musik
© 2002 caw, loc
Proveniens: Har visats två gånger ; GotlandsKonstmuseeum och RomaKungsgårdsGalleri


Installation med vertikalt projicerad dvdVideo, med 4.1 sourround Audio
Videon projiceras vertikalt ner på en matterad glasyta ovan golvet.

Videosekvensen rör sig långsamt mellan olika perspektiv och grad av detaljrikedom, en förskjutning i betraktandet som rör sig med musiken. Lars-Olov Carlsons tonsättning, en 20 minuter lång loop, gjord till 2focusU. Musiken är framställd digitalt för att spelas upp av fem ”individuella“ högtalare, fem ljudkanaler som omger betraktaren och rumsligt omfamnar och fokuserar publiken runt projiceringen. 2focusU finns som DVD med sex-kanaler.

Videoinstallation och projektion på den mattblästrade glasytan, 117 x 1300 x 15mm. Figuren i centrum är ett tillagg, målat på glaset, från när verket visades på Roma Kungsgårds Galleri