TEARS - Whats your part of it ? ©2001-C.Anders Wallén


Interaktiv installation, datorbaserad video, sedan 2002 på GotlandsKonstMuseum.
Verket visades på utställningen "Önskemuseet" 2002-2003. För att därefter installeras i trapphuset upp till andra våningen på museet.

Datorbaserad interaktiv video med rummet som gränssnitt, kontaktyta mellan verk och användare. När de besökande på Konstmuseet närmar sig verket, blinkar ögonen till och fäller en tår.


Proviniens:
Tears visades på en samlingsutställning 2001 på Galleri 5 i Visby. Då som en interaktiv-CD med mus klick interaktion.

Verket visades på utställningen "Önskemuseet 2002-2003. Då genererades video och interaktion via en MacOs9 dator och ir sensor. Med en Director/Lingo-programmering.
Efter utställningen installeras Tears i trapphuset upp till andra våningen på museet. Många tårar har rullat, från 2002-2018.

2018 överfördes Tears till att visas från en, Rasberry Pi 3 B, IR sensor och openFrameworks.
Programmering Zachris Trolin.

Skåpet under bildskärmen, där förr den stora mac datorn en PowerMac G3 7500 stod, är nu i det närmaste tom.

 

 TEARS - Whats your part of it ? videostill från Interaktiv datorbaserad-video, 2001 C.Anders Wallén