Whats your part of it ?
Installation på GotlandsKonstMuseum, önskemuseet 2002-2003osv

Datorbaserad interaktiv video med rummet som gränssnitt.
När de besökande på Konstmuseet närmar sig verket, blinkar
ögonen till och fäller en tår. ©2001-C.AW

1 | 2

 

[ Tour ] [ index ]