TEARS - Whats your part of it ?
Permanent video-installation på GotlandsKonstMuseum.
Verket visades på utställningen "
Önskemuseet 2002-2003.
För att därefter installeras i trapphuset upp till andra våningen på museet.

Datorbaserad interaktiv video med rummet som gränssnitt.
När de besökande på Konstmuseet närmar sig verket,
hörs en suck, ögonen blinkar till och fäller en tår.
©2001-C.Anders Wallén

Proviniens: Verket fanns med på en samlings-
utställning 2001 på Galleri 5 i Visby. Då som en CD. Utställningsbesökarna
bjöds att ta med sig mot en underskrift i gästboken.
TEARS - Whats your part of it ?
Video-Installation på GotlandsKonstMuseum

 

[ index ]