"Terrains vagues"


Konstskapandet är för mig en vandring i ett landskap som "steg för steg undandrar sig all alltför tydlig specificering. När landskapet täcker över och samtidigt tillåter allt friare snedsprång i de promenerandes beteende. Uttrycket "terrains vagues"- d.v.s. obestämda marker täcker här för mig både en åtrå och en älsklingsbild: den oordning som ställvis sveper städernas utkanter i dimma gör dem till drömnejder samtidigt som till fria strövområden."

 

Citatet från:
EN STADS SKEPNAD av Julien Gracq
i översättning av C.G.Bjurström

 

| index |