paintings
C.Anders Wallén

SILOS, cementa ©1987 c.anders wallen
ÄggOljeTemperamålning, bladguld på duk 91 x 103 cm
PrisInfo/€:mailtoMe

Proveniens
Utställd Exhibited
1987 FGK-galleriet Visby


SILOS, cementa ©1987 c.anders wallen


Verkförteckning / index
[CAW->| INDEX | | INDEX <- theArtfulTfMh