C.Anders Wallén
commissioned Art
...

1983-Hummelmorastugan-Viksjö. Järfälla

Utsmyckningsuppdrag, tre lekhallar till förskola och fritids.


LEKHALL 2 Fyra målningar, såningskvinnan, sädesfältet, molnet och kvarnen, målat på plywood pannåer.
Acryl.SÅNINGSKVINNA, MOLN ©1983 c.anders wallen

iVerkförteckning / index
[CAW->| INDEX | | INDEX <- theArtfulTfMh


Miljöbild lekhall. SÅNINGSKVINNA sädesfält och kvarn ©1983 c.anders wallen