commissioned Art...

BILDSKÅPEN, fyra stycken, gjordes 1980 på uppdrag av Västerorts Kulturkommitté och Göran Hillman, kultursekreterare. Mitt uppdrag var att utveckla ett bildpedagogiskt konstverktyg för skolor, fritidshem och förskolor.

Bildskåpet är ett flexibelt utställningsrum. Det kan varieras och användas på många olika sätt. Som galleri,
bibliotek, forskningsredskap, konstverk, upplevelse, samtalsgenerator etc..


När skåpet är öppet,
2m x 4m, inramas den svarta ytan av en bildfris som öppnar för samtal om bild, konst preception etc. Där hängs konst från komunens artotek. Bakom dörren/svarta ytan finns en bokhylla.

Även bildfrisen innehåller luckor och dörrar med bilder, objekt, texter, synvillor och en camera obscura mm.

 


bildskåp_ihopslaget

Bildskåp med dörrar stängda

 Verkförteckning / index
[CAW->| INDEX | | INDEX <- theArtfulTfMh