INSTALLATIONER
installations
C.Anders Wallén

TUSEN
BLÄNDSPEGLAR ©1983 c.ander wallen
SpegelGlas 10x10cm st.
130M x 200 METER
PrisInfo/€:mailtoMe


Proveniens
Utställd Exhibited
HideKulturbrott hela Juli månad 1983

1983Bländspeglar i HIDE
1000-Bländspeglar i HIDEkulturbrott ©1983 c.anders wallen

1000-Bländspeglar i HIDEkulturbrott ©1983 c.anders wallen

Verkförteckning / index
[CAW->| INDEX | | INDEX <- theArtfulTfMh