Lab4_flyer

Lab#4_walkabout, ett live performance. Vi förbereder oss var och en väl innan
vi träffas för ett lab. Där allt som sker är en stundens improvisation, allt sker i nuet.
Våra media var denna gång;
- En Videoprojektion var realtidsgenererad. En Videokamera var riktad mot en
plats i rummet. Kameran sänder sin videosignal vidare till en dator där vi vi
manipulerar bilden ”on the fly” innan den projiceras på väggen, där dansaren kan förhålla sig till den som till en spegel där reflektionen här lever ett eget liv.
- Den andra projektionen, en ”VideoJockey” projektion som består av
förinspelade videoklipp från ett stort VJ-arkiv. VJ-artisten väljer hur de skall
pressenteras, hastighet, riktning, väljer klipp etc.
VideoArtists: Zachris Trolin, C.Anders Wallén
- Musiken skapas i nuet med olika instrument; violin, cello, kontaktmikrofon,
äggharpa etc. som loopas och bearbetas och placeras ut, spatialiseras digitalt
i rummet. Under utställningsperioden via ett 6-kanaligt ljudsystem.
Music: Jan Liljekvist
- Dansen, en människokropp i rörelse i rummet. Dans improviserad i nuet i
relation till musik och video, och naturligt vis vise versa. Musik och video, dans,
plats och Publik i en permanent inspirationsloop.
Dance: Anna-Tora Janasson
/caw

 

 
   
FLYER || PREFORMANCE - REMEDIERAD || FAKTA-TEXT || BILDER || VIDEO