theArtfulTfMh-Lab 3, videoConsept-Setup


 

 


VideoStill från dokumentationen: till vänster ses scenen och två projektions skärmar, till höger video från den högra skärmen, Proj B enl. setup skiss nedan. Ett intrikat system då de två bildytorna reproduserar varandra och vad som försigår framför dem på golvet..

 

 
 

 

Teknisk setup
Två videokameror riktade över scenen mot varsin skärm på motsatta sidan. Den digitala videosignal som kamera-Nr1 levererar bearbetas i realtid i en dator. Den bearbetade videosignalen sänds vidare till projektor-A, som projicerar bilden bakifrån på den skärm som kamera-Nr2 är riktad emot. Bildsignalen från kamera Nr2 bearbetas av den andra datorn och projiceras av projektor-B bakifrån på den skärm som kamera-Nr1 filmar från framsidan.

Videobearbetningen kan innebära allt från att ändra färgerna / bildsignalen till att spela in och spela upp nytt eller tidigare samplat material

Det som visas här i dokumentationen är utsparat från den bearbetade videosignal som gick till projektor-B. Dokumentationen är en timme lång. Föreställningen var ca. 1timme och 30 minuter.
/ C.Anders Wallén

Lab 3 mediasetup

lab#3 VIDEO || videoStills | technicalsetup