the ArtfulTechnofuckingMediahippies Lab#2, videoStills
 
 

theArtfulTechnofuckingMediahippies Lab#2, 2005 10 22 at Fylkingen Stockholm
A Live Performance improvisation with realtimeVideo, Dance, Music and Vj-Video.

DANCE: Sunniva Huglen, Anna-Tora Jonasson, Louise Kvarby, Jukka Korp, Anna Lord.
MUSIC, Jan Liljekvist, Marcus Wrangö, Sebastian Åberg.
INTERACTIVE-Video: Zachris Trolin, C.Anders Wallén.
VJ-video: Zachris Trolin, C.Anders Wallén.
PUBLIC-AUDIO: Pär Johansson

VIDEOSTILLS, scenindelningen är ett av mig i efterhand införd uppdelning, anpassning till filmdokumentationen. Under performancen
fanns ingen sådan, bara e
tt underbart flöde i 75 min

©2006 VIDEO-DOCUMENTATION and EDITING: C.Anders Wallén
PostSoundEdeting Zachris Trolin


C.AndersWallen | | Paintings | | Photo&Print | | CommissonedArt | | Installations | | ComputerBasedArt | | Video | | theArtfulTfMH | | Text,SoundArt