tiedDance

tiedDance© 2006 CAW, ZT, HH

theArtfulTechnoFuckingMediaHippies
alias: C.Anders Wallén,
Zachris Trolin och Helena Högberg


CAW: concept, interactiondesign, soundDesign och Video

ZT: PureData programming, soundDesign, editing and recording.

HH: Dans and koreografi

 

 

 

tiedDance_movingSounds (2006) 20-30’ Uruppförande 2006

Verket tiedDance är en liveArt-gestaltning där artisterna utifrån dans, musik och video och ett gemensamt tema improviserar i stunden. Utmaningen att, i kontexten av en flexibel rörlig ljudbild, använda dansens minimalistiska gester med referenser från kabuki till Cage. Det oförutsedda blandar sig förhoppningsvis i förloppet och inget är därefter givet på förhand …

 

 
 
go to CAW web  
   
MailTo  
| index |