2 focus U


2focusU ©2002 caw, loc
C. Anders Wallén: Concept,
i
nterpretation, video

Lars-Olov Carlsson:
Music

 

  Installation med vertikalt projicerad dvdVideo, med 4.1 sourround Audio

Videon projiceras vertikalt ner på en matterad glasyta ovan golvet.
Videosekvensen rör sig långsamt mellan olika perspektiv och grad av detalj-
rikedom, en förskjutning i betraktandet som rör sig med musiken.
Lars-Olov Carlsons tonsättning, en 20 minuter lång loop, gjord till 2focusU.
Musiken är framställd digitalt för att spelas upp av fem ”individuella“
högtalare, fem ljudkanaler som omger betraktaren och rumsligt omfamnar och
fokuserar publiken runt projiceringen.
2focusU är reproducerad via DVD.

2 focus U is projected vertically downwards onto a frosted glass surface. The video sequence shows a surface, “water” that slowly shifts in perspective and degree of detail, a displacement in observation with music. The music is composed for symphony orchestra and generated digitally. 2 focus U is reproduced via a DVD player, 4.1 sourround Audio

 
go to CAW web  
   
MailTo  
| index |