2 dance 2
2002 caw, je, hh.
C.Anders Wallén: Konsept, gestaltning, video, programmering
Helena Högberg: Dans
Jesper Elén: ElektroAkustiskMusik,konceptutveckling, programmering


I ett, i det närmaste, tomt rum möter man bilden av en kvinna projicerad på en matterad glasskiva. Hon står alldeles stilla. Hon är i vila. När du går fram mot henne, till krysset på golvet och ställer en fråga dansar hon ett svar, ett svar bestående av dans och musik.


....................................se video ..................klicka på bilderna.........................

Verket vilar, förhåller sig passivt till dess att betraktaren interagerar. Genom att betraktaren är nödvändig för att starta gestaltningen och då även i realtid påverkar konstverket, blir betraktaren en del i en konstnärlig process. Betraktaren är avgörande för konstverkets födelse. Hur och vad betraktaren får uppleva i mötet med dansaren/kvinnan på bildskärmen beror på betraktarens egen dans, därav titeln 2dance2.

C.Anders Wallén filmade koreografen och dansaren Helena Högberg när hon under några timmar dansade svaren på olika frågor han ropade till henne. Av videomaterialet gjorde han en ”databas” ett stort arkiv med dansade svar. Därifrån hämtas av datorn svaret på din fråga.

Utifrån Helena Högbergs rörelser har tonsättaren Jesper Elén skapat datorgenererad EAMusik. När du som publik dansar, rör dig framför projiceringen registreras dina rörelser av en kamera/dator, en "videotracking" som i realtid omsätter dina rörelser till ny musik som samverkar med den förinspelade ljudbilden som dansaren rör sig till.

caw-index | theArtfulTfMh-index |